1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 16 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1901 чб, 7 297 48 92 5 449 12108 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1902 чб, 45 77 1 189 40 352 11410 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1903 чб, 25 184 7 182 32 430 13152 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1904 чб, 0 299 72 33 8 412 11370 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1905 чб, 61 707 46 62 19 895 26894 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1938 бб, чб, 57 226 6 318 72 679 22078 Таен търг

10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1937 акдр, чб, 147 218 4 537 140 1046 34826 Таен търг

10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1952 бл, гбр, здб, цр, 8 68 0 536 0 612 27860 Таен търг

19.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1953 бк, гбр, здб, 111 121 15 416 0 663 31413 Таен търг

19.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1954 чб, 40 695 86 20 13 854 23877 Таен търг

19.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1955 бб, чб, 22 418 33 25 5 503 15256 Таен търг

19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1956 чб, 6 125 17 3 4 155 4601 Таен търг

19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1957 чб, 28 312 39 50 19 448 13073 Таен търг

19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1958 чб, 5 97 13 8 4 127 3615 Таен търг

19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1959 чб, 0 149 32 30 8 219 6093 Таен търг

19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1960 чб, 14 305 39 18 4 380 10684 Таен търг

19.08.2019
ПРОВЕДЕНА