1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 4 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2016-С бб, 18 98 25 168 74 383 9174 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2015-С бб, 12 47 16 53 29 157 3756 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2014-С бб, 2 6 3 43 3 57 1366 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2021 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 493 0 493 16762 Открит конкурс

04.03.2020
ПРОВЕДЕНА