1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 44 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1906 гбр, дб, цр, 32 44 0 379 0 455 14496 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1907 гбр, дб, здб, цр, 40 28 0 496 0 564 17968 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1908 бб, бл, дб, здб, цр, 1 112 11 396 16 536 15648 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1909 бл, дб, цр, 6 73 0 693 0 772 24692 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1910 бл, дб, здб, цр, 15 23 1 222 0 261 8322 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1911 бл, дб, здб, цр, 9 19 2 422 0 452 14446 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1912-С бб, 39 306 63 792 60 1260 28941 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1913-с бб, 8 62 14 156 20 260 5972 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1914-с бб, 7 56 14 195 18 290 6663 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1915-с бб, 12 93 21 259 25 410 9418 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1939 бк, гбр, дб, здб, 21 29 0 330 0 380 12118 Открит конкурс

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1940 бк, гбр, дб, здб, цр, 34 29 0 561 0 624 19900 Открит конкурс

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1941 бл, гбр, дб, здб, цр, 46 34 0 404 0 484 15396 Открит конкурс

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1942 бк, гбр, дб, здб, 70 36 1 511 0 618 18556 Открит конкурс

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1943 бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 8 1 0 389 0 398 12720 Открит конкурс

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1944 бл, гбр, дб, здб, цр, 65 321 34 1123 0 1543 49246 Открит конкурс

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1945 гбр, дб, здб, 51 93 0 318 0 462 14682 Открит конкурс

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1946 чб, 46 943 126 27 20 1162 31328 Открит конкурс

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1948 бк, бл, дб, здб, цр, 8 78 1 542 0 629 20112 Открит конкурс

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1947 бб, бк, гбр, 70 171 14 383 18 656 19401 Открит конкурс

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1949 бк, гбр, дб, здб, цр, 17 21 2 651 0 691 20878 Открит конкурс

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1916с бб, 13 103 22 163 18 319 7324 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1917с бб, 10 72 16 108 18 224 5142 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1918с бб, 5 40 8 50 17 120 2755 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1919с бб, 7 53 11 75 17 163 3742 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1920с бб, 10 74 0 112 16 212 4866 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1921-С бб, 3 11 3 20 8 45 1032 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1922-С бб, 12 86 18 194 45 355 8153 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1923-С бб, 3 15 3 31 9 61 1400 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1924-С бб, 15 98 20 205 52 390 8955 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1925-С бб, 6 34 7 84 9 140 3214 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1926-С бб, 8 52 11 126 18 215 4937 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1927-С бб, 10 59 13 135 28 245 5625 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1928-С бб, 9 58 13 133 29 242 5557 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1929-С бб, 8 48 11 107 26 200 4592 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1930-С бб, 18 92 32 168 49 359 8239 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1931-С бб, 18 89 24 164 65 360 8262 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1932-С бб, 9 59 13 87 20 188 4315 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1933-С бб, 15 118 24 160 53 370 8495 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1934-С бб, 18 168 31 237 96 550 12632 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1935-С бб, 5 38 14 25 13 95 2180 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1936-С бб, 7 52 10 68 23 160 3673 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1950с бб, 10 75 17 104 27 233 5349 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1951с бб, 7 50 11 76 12 156 3581 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА