1 2 3

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 17 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1906 гбр, здб, бл, цр, дб, 32 44 0 379 0 455 36251 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1907 гбр, здб, цр, дб, 40 28 0 496 0 564 44948 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1908 бб, здб, бл, цр, дб, 1 112 11 396 16 536 35682 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1909 бл, цр, дб, 6 73 0 693 0 772 59672 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1910 здб, бл, цр, дб, 15 23 1 222 0 261 20457 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1911 здб, бл, цр, дб, 9 19 2 422 0 452 35041 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1939 бк, гбр, здб, дб, 21 29 0 330 0 380 29518 Таен търг

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1940 бк, гбр, здб, цр, дб, 34 29 0 561 0 624 49124 Таен търг

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1941 гбр, здб, бл, цр, дб, 46 34 0 404 0 484 39016 Таен търг

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1942-1 бк, гбр, здб, дб, 70 36 1 331 0 438 35549 Таен търг

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1943 бк, гбр, здб, бл, цр, дб, 8 1 0 389 0 398 30900 Таен търг

04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1944 гбр, здб, бл, цр, дб, 65 321 34 1123 0 1543 121281 Таен търг

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1945 гбр, здб, дб, 51 93 0 318 0 462 37512 Таен търг

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1946 чб, 46 943 126 27 20 1162 66262 Таен търг

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1947 бб, бк, гбр, 70 171 14 383 18 656 47106 Таен търг

04.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1948 бк, здб, бл, цр, дб, 8 78 1 542 0 629 48710 Таен търг

05.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1949-1 бк, гбр, здб, цр, дб, 17 21 2 451 0 491 38178 Таен търг

05.07.2019
ПРОВЕДЕНА