1 2 3

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1901 залесяване-22дка;попълване култури-9дка;отглеждане 1, 2, 3 годишни култури-290, 65дка;подготовка на почвата за залесяване-104дка; косене трева в разсадник-27дка; 49294 Открит конкурс

11.02.2019
28.02.2019 28.02.2019