1 2 3

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Радомир - Дата на обявата: 01.08.2019
Преписка ID: 02724-2019-0064
Предмет: Доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС Радомир“
Валидна до (вкл.): 01.08.2019