1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 27 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2102 чб, 106 546 81 220 28 981 26642 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2103 чб, 46 252 26 81 10 415 11587 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2112 бк, гбр, дрш, здб, 71 44 1 559 0 675 29712 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2104 цр, чб, 95 207 15 193 23 533 15199 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2107 бб, гбр, дрш, здб, цр, чб, 187 275 3 619 48 1132 35239 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2111 бк, гбр, дрш, здб, цр, 22 22 0 805 0 849 36134 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2113 бк, гбр, здб, цр, 29 145 12 529 0 715 31088 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2114 бб, бк, гбр, 35 263 23 734 2 1057 45206 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2115 бк, гбр, здб, 24 183 11 680 0 898 38888 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected]g.bg 2116 бк, гбр, здб, 10 101 6 295 0 412 17910 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2106 бб, чб, чдб, 99 412 27 195 24 757 21401 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2108 бб, чб, 141 319 8 595 62 1125 30975 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2110 бб, чб, 227 295 3 632 77 1234 36147 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlrado[email protected] 2101 чб, 111 753 68 312 26 1270 32627 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2105 бб, чб, 75 703 63 303 27 1171 30561 Таен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2119 здб, цр, 12 121 8 367 0 508 21665 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2120 чб, 34 209 11 78 13 345 9767 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2121 бк, гбр, здб, цр, 15 135 8 481 0 639 27154 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2122 бб, бк, чб, 7 15 0 28 2 52 1434 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2125 чб, 5 136 22 511 26 700 16331 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2117 бб, чб, 98 544 59 206 44 951 26913 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2118 бб, чб, 97 562 33 228 35 955 26686 Таен търг

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2126 бб, чб, 32 241 8 165 32 478 13290 Таен търг   05.08.2021 05.08.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2127 чб, 33 202 21 97 15 368 10488 Таен търг   05.08.2021 05.08.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2128 чб, 2 173 38 122 3 338 8170 Таен търг   05.08.2021 05.08.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2129 чб, 58 394 34 217 24 727 19993 Таен търг   05.08.2021 05.08.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2130 бл, гбр, здб, цр, 20 155 5 554 0 734 31214 Таен търг   05.08.2021 05.08.2021