1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 9 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2016-С бб, 18 98 25 168 74 383 9174 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2015-С бб, 12 47 16 53 29 157 3756 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2014-С бб, 2 6 3 43 3 57 1366 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2021 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 493 0 493 16762 Открит конкурс

04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2029-С бб, 2 23 9 75 0 109 2614 Договори по чл. 27

30.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2032 гбр, дрш, здб, 0 0 0 376 0 376 12784 Открит конкурс

06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2033 бл, дб, здб, цр, 8 24 0 1246 0 1278 43500 Открит конкурс

06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2040 чб, 30 21 0 23 0 74 2168 Открит конкурс

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2041 бл, дб, здб, цр, 7 79 8 431 0 525 18024 Открит конкурс

28.09.2020
ПРОВЕДЕНА