1 2 3

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 2 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2021-1 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 293 0 293 23440 Таен търг

04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2040-1 чб, 5 21 0 23 0 49 2649 Таен търг

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА