1 2 3

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


30/10/2015

 На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 31.10-31.11.2015г. на територията на ТП ДГС Радомир

ЗАПОВЕД