1 2 3

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


08/07/2020

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

За количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от временен склад от ТП „ДГС Радомир”

 

      

Община Перник -740 пространствени куб.м.

 

 

Община Радомир -1450 пространствени куб.м.

 

 

 

Цена на 1 пр.куб.м. - 41.25лева без ДДС на временен склад без включени транспорт,товарене и разтоварване.

 

 

 

 

 

 

 

 

     От ръководството на ТП „ДГС Радомир”